Zrušenie AD cla na bioetanol z USA

04.07.2019 16:54

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/765 zo 14. mája 2019,
ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 zrušuje antidumpingové clo uložené na dovoz bioetanolu s pôvodom v Spojených štátoch amerických a ukončuje konanie týkajúce sa takéhoto dovozu.