Zóna EURMED - diagonálna kumulácia

04.07.2019 17:30

Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru (2019/C 158/06) - tabuľky k diagonálnej kumulácií