Zníženie ciel voči Ukrajine

31.10.2014 11:55

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1150/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 374/2014 o znížení alebo odstránení ciel na tovar s pôvodom na Ukrajine zavádza autonómne preferenčné opatrenia.

Clá na tovar s pôvodom na Ukrajine sa znižujú alebo odstraňujú v súlade s prílohou I. Ak sa v prílohe I uvádza odkaz na kategórie postupného znižovania, základná sadzba cla na roky 2014 a 2015 sa odstraňuje v prípade kategórie 0 a znižuje o 25 % v prípade kategórie 3, o 16,7 % v prípade kategórie 5 a o 12,5 % v prípade kategórie 7.

Vzhľadom na výzvy, ktorým Ukrajina stále čelí, sa uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 374/2014 predĺžuje do 31. decembra 2015.

Prílohy II a III nariadenia (EÚ) č. 374/2014 sa nahrádzajú znením uvedeným rílohy II a III nariadenia (EÚ) č. 374/2014 sa nahrádzajú znením uvedeným