Zmluvná základňa EÚ

21.05.2012 13:35

Pri obchodovaní s tretími krajinami (mimo EÚ) je veľmi dôležité mať k dispozícií všetky relevantné informácie, ktoré sú dostupné pri obchodovaní s konkrétnou krajinou. Medzi dôležité informácie patrí aj zmluvná základňa, ktorú má EÚ vo vzťahu k tretím krajinám, tzn. poznať konkrétne zmluvy, ich význam, zamernaie, obsah a najmä dopady a možné vplyvy na realizáciu pri vzájomnom obchodovaní. Obchodujte s treetími krajinami a nemáte dostatok informácií o zmluvách, ktoré ma EÚ podpísané s tretími krajinami a ktoré sa uplatňujú vo vzájomnom obchode? Prinášame Vám ich abecedný prehľad podľa jednotlivých krajín, kde si dokážete overiť aké zmluvy má EÚ podpísané s danou krajinou a čo to rozmenené na drobné znamená pre Vaše konkrétne obchodné aktivity pred realizocáiou akýchkoľvek obchodných aktivít. Medzinárodné zmluvy EU - nájdete TU.