Správne poplatky - zmeny

03.10.2012 05:20

Od 1.10.2012 sú v platnosti zmeny týkajúce sa správnych poplatkov v dôsledku priajtého zákona č. 286/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.