Fermentované či ovocné víno?

12.02.2012 09:03

Zmena legislatívy zo záveru roka 2011 zaťažila fermentované vína spotrebnou daňou. Táto  úprava vydržala len necelý mesiac. Ide o flagrantný príklad zrejmej nekvality legislatívneho procesu. Zrýchlené legislatívne konanie spôsobilo, že zmena ovocného vína na fermentované zostala bez povšimnutia a zákonodarca tak bez odporu zaviedol na tieto nápoje spotrebnú daň. Táto zmena zostala bez povšimnutia do momentu, keď prišiel termín platby dane.  Ide o systémovú chybu prijímania legislatívy. Proces skráteného legislatívneho konania prináša do právneho systému nepodarky, chyby a deformácie, neprehľadnosť zmeny legislatívy v podobe takýchto vážnych pochybení. Tento exces by mal byť zrušený, nakoľko je v nebývalej miere využívaný a to svedčí len o tom, že systém prijímania legislatívy sa tým deformuje. To negatívne vyplýva na hospodárske subjekty a ich činnosť.