Zmeny v sektore cukru

18.02.2013 07:08

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 75/2013, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o uplatňovanie reprezentatívnych cien a výšku dodatočných dovozných ciel na niektoré výrobky v sektore cukru a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 892/2012, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru na hospodársky rok 2012/2013. Účinnosť nadobúdlo 25.1.2013.