Zmeny v dovoze mäsa z Ruska

27.07.2012 09:18

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 644/2012 zo 16. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení, pokiaľ ide o Rusko zavádza zmeny v systéme veterinárnej kontroly práve pri dovoze mäsa z Kaliningradskej oblasti a centrálneho Ruska. Konkrétne zmeny nájdete priamo v texte nariadenia a jeho príloh TU.