Zmeny v antidumpingu

07.09.2012 07:56

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 765/2012 sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, čím sa posilňuje ochrana pred zneužívaním dumpingu ako nekalej formy praktík v zahraničnom obchode.