Zmeny TIR - rolovacie plachty

09.12.2016 17:56

Zmena a doplnenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR z roku 1975) sa týka prijatia technických podmienok v rámi pravidiel uplatňovania Dohovoru TIR pre rolovacie plachty.

Podľa oznámenia depozitára OSN C.N.742.2016.TREATIES – XI.A.16 vstúpia 1. januára 2017 pre všetky zmluvné strany do platnosti tieto zmeny a doplnenia dohovoru TIR.

Zmeny sa dotýkajú prílohy 2, 6, 7 a pribudol nový článok 5 a 6 spolu s náčrtmi pre návesy a súpravy ako i pre kontajnery s rolovacími plachtami.