Zmeny opatrení v GSP

28.02.2013 07:27

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 155/2013 z 18. decembra 2012, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu udeľovania osobitného stimulačného opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií.