Zmeny kvót na syr, maslo z NZ

18.02.2013 06:44

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 64/2013 mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, pokiaľ ide o spravovanie colných kvót WTO pre syr a maslo s pôvodom z Nového Zélandu podkapitoly KN 0405 a 0406 s účinnsťou od 28.1.2013, avšak uplatní sa až na kvóty od 1.1.204.