Zmeny k Dohode o EHP

18.02.2013 06:30

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 204/2012 mení a dopĺňa protokol 10 o zjednodušení kontrol a formalít pri preprave tovaru k Dohode o EHP. Účinnosť nadobudol 1.11.2012. Opatrenia orijaté za účelom uľahčenia formalít pri obchodovaní.