Zmeny AD cla z CN

18.02.2019 07:38

Opatrenie sa týka cyklamátu sodného kód TARIC 2929 90 00 10, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ ako Oznámenie o platných antidumpingových opatreniach na dovoz cyklamátu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a v Indonézii do Únie: zmena adresy spoločnosti, na ktorú sa vzťahuje individuálna colná sadzba (2019/C 58/11). 

Doplnkový kód TARIC A473, ktorý bol predtým pridelený spoločnosti Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 90-168, Fangshui Road, Chemical Industry Zone, Nanjing, Jiangsu Province, ČĽR, sa uplatňuje na spoločnosť Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd, No 88 Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, Jiangsu Province.