Zmena vo vysvetlivkách ku kombinovanej nomenklatúre

04.07.2019 17:27

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 157/04) - Na strane 221 sa vkladajú tieto vysvetlivky k podpoložkám „4202 91 až 4202 99 Ostatné“: 

 

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 179/02) - Na strane 293 sa vkladá táto vysvetlivka: „7019 39 00 Ostatné

 

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 179/02) - Na strane 293 7018 20 00 Sklenené mikroguľôčky s priemerom nepresahujúcim 1 mm

 

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 179/04) - Na strane 322 sa vkladá táto vysvetlivka: „8205 40 00 Skrutkovače

 

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2019/C 179/05) - Na strane 370 sa vysvetlivka k podpoložke KN „8544 70 00 Káble z optických vlákien“ nahrádza takto: „8544 70 00 Káble z optických vlákien