Zmena v EURMED k Maroku

08.09.2019 11:42

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej.

Nadobudla platnosť 19. júla 2019.