ZMENA - TIR v RF do 1.6.2014

01.12.2013 17:14

Kancelária prezidenta SR informovala o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 29.11.2013 na úrovni   Ministra hospodárskeho rozvoja RF A. Uľukajeva s veľvyslancom delegácie EÚ v RF V. Usackasom. Zástupca RF informoval, že ruská strana prijala politické rozhodnutie a pozastavuje výkon rozhodnutia Federálnej colnej služby RFR (FCS RF) o neplatnosti karnetov TIR na území Ruskej federácie do 1.6. 2014.

Tento krok pozastavil oznámené pôvodné rozhodnutie o vypovedaní zmluvy medzi FCS RF a národným záručným združením ASMAP, ktoré malo byť platné práve od 1.12. 2013.

Týmto rozhodnutím je zabezpečená kontinuita používania tranzitného režimu na podklade karnetu TIR na území Ruskej federácie minimálne do 1.6.2014.

Predpokladom uvedenia rozhodnutie ruskej strany do aplikačnej praxe je podpísanie  prezidentom RF a očakáva sa oficiálne zverejnenie toho rozhodnutia. O ďalšom vývoji situácie v RF budeme prinášať ďalšie informácie.