Zmena od 1.9.2022 - NRSR schválila novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

29.06.2022 16:59

Národná rada Slovenskej republiky na svojej schôdzi schválila dňa 16. júna 2022 zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. Týmto zákonom sa okrem iného mení aj zákon č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Predmetnou novelou sa menia podmienky na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení.

Účinnosť schválenej novely zákona je od 1. septembra 2022.

Sledujte našu webovú stránku, aby ste sa stihli včas prihlásiť na semináre, ktoré budú venované novelám zákonov a ktoré budeme organizovať v 2. polroku tohto roka. Prihlásiť sa môžete na našej webovej stránke.