Zmena DN CKÚ - predbežné colné vyhlásenia za do GB na a z Normanské ostrovy a ostrov Man

06.04.2019 20:47

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/334 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o lehoty na podávanie predbežných colných vyhlásení o vstupe a vyhlásení pred výstupom v prípade prepravy po mori zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, z Normanských ostrovov a Ostrova Man a do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, na Normanské ostrovy a Ostrov Man.