Zmena čl. 136 CKÚ 952/2013

02.03.2017 06:55

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2339 zo 14. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, pokiaľ ide o tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky. Zmena je účinná od 24.12.2016.

 

„Článok 136  Tovar, ktorý dočasne opustil colné územie Únie po mori alebo letecky

1.   Články 127 až 130 a článok 133 sa neuplatňujú v prípadoch, keď sa tovar, ktorý nie je tovarom Únie, prepravil na colné územie Únie po tom, ako dočasne opustil toto územie po mori alebo letecky a prepravoval sa po priamej trase bez zastavenia mimo colného územia Únie.
 

2.   Články 127 až 130 a článok 133 sa neuplatňujú v prípadoch, keď sa tovar Únie, ktorého colný status tovaru Únie sa musí preukázať podľa článku 153 ods. 2, prepravil na colné územie Únie po tom, ako dočasne opustil toto územie po mori alebo letecky a prepravoval sa po priamej trase bez zastavenia mimo colného územia Únie.
 

3.   Články 127 až 130 a články 133, 139 a 140 sa neuplatňujú v prípadoch, keď sa tovar Únie, ktorý je prepravovaný bez zmeny svojho colného statusu v súlade s článkom 155 ods. 2, prepravil na colné územie Únie po tom, ako dočasne opustil toto územie po mori alebo letecky a prepravoval sa po priamej trase bez zastavenia mimo colného územia Únie.“