Zlepšenie fungovania dohôd o voľnom obchode

04.07.2019 17:37

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Úloha domácich poradných skupín pri monitorovaní vykonávania dohôd o voľnom obchode
(prieskumné stanovisko na žiadosť Európskeho parlamentu)  (2019/C 159/04)