C&D Services získal AEOC pre Slovnaft a.s.

29.01.2018 07:29

Dňa 20.1.2018 nadobudlo platnosť Povolenie AEO typ C pre spoločnosť Slovnaft, a.s., ako je zrejmé z databázy Európskej komisie a tiež v súlade s rozhodnutím Colného úradu Žilina, ktorý vydal AEOC Certifikát.

Získanie certifikátu je výsledkom veľmi úspešnej spolupráce naše spoločnosti C&D Services s.r.o., ktorá poskytovala v tejto oblasti poradenské a konzultačné služby v súvislosti so získaním AEO Certifikátu. 

Sme hrdí na to, že sme pre nášho klienta úspešne získali AEO Certifikát typu C, ktorý zaraďuje spoločnosť Slovnaft a.s. medzi TOP spoločnosti v oblasti spoľahlivých a preverených subjektov, ktoré sa podieľajú na colných činnostiach. 

Spoločnosť Slovnaft a.s. netreba hádam ani osobitne predstavovať, ide o spoločnosť, ktorá prevádzkuje najväčšu rafinériu pre spracovanie ropných produktov na Slovensku a v roku 2016 sa radí na tretie miesto medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku čo sa tržieb týka. 

V segmente Chémie a plastov je lídrom na trhu slovenskom i európskom pri výrobe rafinovaných ropných produktov (SK NACE 19200).