Zemna prílohy II GSP

28.02.2013 07:25

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 154/2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií. Zo zoznamu krajín sa vypúšťa Azerbajdžan a Irán podľa údajov Svetovej banky.