Zatrieďovanie do PP KN

23.01.2013 15:32

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 41/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 441/91 o zatrieďovaní určitých tovarov do podpoložiek 17041019, 17041099 a 95021010 kombinovanej nomenklatúry a ruší nariadenie (EHS) č. 1287/83 - účinné od 10.3.2013.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 42/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1510/96 o zatrieďovaní určitých tovarov do kombinovanej nomenklatúry -  zotrvačník KN 9503 00 95 - účinné od 23.1.2013.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 43/2013 zo 17. januára 2013 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry - odsávačka materinského mlieka 8414 10 89 - účinné od 10.3.2013.