Zákazy vývozu

25.03.2020 08:43

Poľsko zakázalo vývoz dezinfekčných prostriedkov zo svojho územia, pokiaľ hodláte vyvážať z Poľska na Slovensko, preverte si situáciu na cez veľvyslanectvo v Bratislave alebo Slovenské veľvyslanectvo vo Varšave. 

Česká republika zakázala vývoz liekov zo svojho územia dňa 18.3.2020, preverete si situcáiu priamo na Generálním ŕedistelství cel v Prahe ešte predtým, než by ste k takému kroku pristúpili. Informácie tiež nájdete na webe www.celnisprava.cz.