Zákaz vývozu liekov

24.03.2020 12:19

Vláda SR prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR zaviedla vydala dňa 24.3.2020 opatrenie ohľadom zákazu vývozu liekov mimo územia Slovenskej republiky. Tzn. žiadne presuny liekov do iných členských štátov nebudú možné, okrem určených

 Prikladáme celé znenie opatrenia .

Ešte za povšimnutie stojí, že ešte 24.3.2020 na poludnie nebolo vydané žiadne opatrenie a začalo platiť už od 23.3.2020, tekže retroaktívne. 

Pokiaľ máte záujem vyvážať akékoľvek lieky, či zdravotné pomôcky, pozorne si prečítajte znenie opatrenia, prípadne sa informujte priamo na Ministerstve zdravotníctva SR. Finančná správa SR toto nerieši a odkáže Vás na Ministerstvo zdravotníctva SR.