Zákaz dovozu sušenej fazuľe z Nigérie

08.09.2019 11:35

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1256 z 23. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/943 o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz sušenej fazule z Nigérie, pokiaľ ide o predĺženie jeho obdobia uplatňovania. 

 

Opatrenie platí pre položky KN  0713 35 00  a  0713 90 00. Uplatňuje sa do 30. júna 2022.