Spustenie webu

27.01.2012 07:56

Návštevníci nájdu na našom webe cenné rady, návody, poznatky v rámci colného a daňového poradenstva. Vyberte si zo širokej ponuky služieb, odborných vzdelávacích aktivít v časti kurzy, školenia, semináre, zameranej na colnú problematiku, spotrebné dane, logistiku a daň z priadnej hodnoty pri dovoze, vývoze a tranzite. Podnikateľom a obchodníkom pomôžeme pri orientácií sa v spleti európskych a národných colných a daňových predpisov. Nájdete tu potrebné návody, linky a riešenia, ktoré Vaše podnikanie urobia efektívnejším vďaka správnemu uplatňovaniu colných a daňových predpisov. Presné, včasné a relevantné informácie poskytujú Vášmu podnikaniu konkurenčnú výhodu.