Web FS SR a metodika

15.03.2014 06:42

Od 1. januára bol spustený nový web www.financasprava.sk, ktorý nahradil pôvodné dva weby www.colnasprava.sk a www.drsr.sk. Colná a daňová problematika je zhrnutá na jeden portál, čo hodnotí väčšina  užívateľov ako neprehľadné a stránku v tomto duchu hodnotili i v ankete FS SR. Zlúčenie colnej a daňovej problematiky do jedného je z toho pohľadu dosť nešťastné. Pôvodný web síce vykazoval podobné znaky, ale rozhodne obsahoval viac relevantných informácií. Je zrejmé z obsahu, že ten kto tvorí daný web, preferuje skôr dańovú oblasť a colná zjavne pokryvkáva. Medzi metodickými pokynmi usmerneniami prístupnými pre verejenosť sú aj informácie úplne alebo čiasotčne neaktuálne, mnohé a to väčšina tam asbolútne absentuje. Pýtame sa teda kto je zodpovedný za riadne informovanie a komunikáciu s verejnosťou v oblasti colných predpisov na webe FS SR? Zamyslí sa niekto nad tým a zjedná nápravu v tejto neprehľadnej situácií, kde informovanosť cez web je pokladaná za prirodzenú súčasť komunikácies verejnosťou?