Vzájomné uznávanie AEO a C-TPAT

14.06.2012 09:35

V ÚV Európskej únie č. L 144 bolo uverejnené ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – USA PRE SPOLUPRÁCU V COLNEJ OBLASTI
zo 4. mája 2012, ktoré sa týka vzájomného uznávania programu colného obchodného partnerstva proti terorizmu v Spojených štátoch a programu schválených hospodárskych subjektov Európskej únie (2012/290/EÚ). Týmto sa rozširuje spolupráca EÚ a USA v oblasti bezpečnpostných opatrení v rámci štandardov WCO programu SAFE.

Vzájomné uznávanie umožní USA a EÚ uľahčiť obchod hospodárskym subjektom, ktoré investovali do bezpečnosti dodávateľského reťazca a ktoré sa stali členmi programu C-TPAT alebo programu AEO (SHS).

Každá strana vo svojom posúdení rizík na účely vykonávania inšpekcií alebo kontrol priaznivo zohľadňuje príslušný štatút členstva hospodárskeho subjektu schváleného colným orgánom druhej strany s cieľom uľahčiť obchod medzi EÚ a USA a podporiť prijatie účinných opatrení súvisiacich s bezpečnosťou. Znenie nariadenia TU.