Výzva FIATA a CLECAT k rokovaniam o systéme TIR pre Rusko

26.09.2013 09:35

Európske a medzinárodné zasielateľské združenia CLECAT a FIATA požadujú ruské colné orgány, aby  našli  riešenie na prebiehajúci konflikt ohľadom systému TIR na ruskom území. Organizácie sa obávajú  možného narušenia obchodu s Ruskom a ďalšími krajinami, ktoré ležia za územím Ruska, hlavne s dôrazom na potreby pre všetky zúčastnené strany, tak aby bola zaistená kontinuita systému TIR a zabezpečený priebeh obchodu.

Začiatkom tohto mesiaca Ruská federálna colná služba (FCS RF) oznámila, že ďalšie záručné opatrenia, ktoré predpokladá Ruská federálna colná služba (FCS RF) použijú iba na colných úradoch podriadených sibírskym a regionálnym colným útvarom Ďalekého východu.  A to za predpokladu, že TIR postupy budú pokračovať bez prerušenia a pri plnom rešpektovaní Dohovoru TIR vo všetkých ostatných ruských colných úradoch.

Avšak skutočnosť, že Ruská federálna colná služba ukončila zmluvu s národným záručným združením ku dňu 1.12.2013 vážne zhoršuje situáciu a doteraz nebola táto skutočnosť seriózne preskúmaná. Dohovor TIR nemôže byť použitý na území, na ktoré sa nevzťahujú vnútroštátne záručné združenia, v prípade Ruska sa jedná o Združenie dopravcov medzinárodnej cestnej doprave v Rusku (ASMAP). Federálna colná služba v Rusku tento krok zdôvodnila odkazom na pohľadávkam z ASMAP . Bohužiaľ, Federálna colná služba Ruskej federácie sa rozhodla bez predchádzajúceho upozornenia alebo konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami TIR ani s orgánmi OSN TIR ani EHK OSN .

FIATA a CLECAT vyjadrujú obavy z toho, že prerušenie systému TIR s najväčšou pravdepodobnosťou povedie k vážnemu narušeniu obchodných tokov do Ruska a z Ruska kvôli preťaženiu na hraniciach, čo spôsobí zbytočné čakacej doby a zvýšenie nákladov na dopravu. FIATA a CLECAT  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu a aby prijali nevyhnutné kroky na nájdenie rozumného a pragmatického riešenia, ktoré bude v súlade s ustanoveniami Dohovoru TIR.