Vývozné náhrady na hydinové mäso

23.01.2013 15:16

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 33/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso. toto nariadenie je účinné od 18.1.2013.