Vývoz odpadu z OECD

27.07.2012 09:44

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 674/2012 z 23. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1418/2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu do určitých nečlenských krajín OECD upravuje vývoz odpadu mimo krajiny OECD za účelom jeho zhodnotenia.