Výsluhové dôchodky colníkov

26.11.2012 20:15

Situácia okolo výsluhových dôchodkov colníkov, ktorá bola neprehľadná a neustále ju komplikovali neodbornými a necitlivými zásahmi politici. Nakoľko sa nás to bytostne dotýka a prinášame zopár postrehov k tejto téme s priliehavým názvom "SPOZA PLOTA."

Zásadné zmeny v systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré sa dotknú aj colníkov vo výsluhe dnes 26.11.2012 predstavili minister vnútra a minister obrany na spoločnej tlačovej konferencii. Zásadné zmeny sa budú týkať podľa predstaveného návrhu predĺženia doby vzniku nároku na výsluhový dôchodok z 15 na 25 rokov, navýšenie odvodu poistného zo 4 na 7 %, pričom 2 % si budú platiť príslušníci v aktívnej službe a 1 % zamestnávateľ, nárok  na vyplácanie odchodného sa predĺži z 5 na 13 rokov. Ďalšia dôležitá zmena sa bude týkať valorizácie výsluhových dôchodkov, ktorá sda od 1.5.2013 zrovnoprávni s úpravou valorizácie pre civilné dôchodky s tým rozdielom, že sa indexácia odstupňuje podľa odslúžených rokov pred odchodom do dôchodku.