CLÁ na elektr. bicykle z CN

26.01.2019 17:12

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/72 zo 17. januára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz elektrických bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. 

Viac informácií nájdete TU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0072&from=SK

a pre AD clo na: 

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/73 zo 17. januára 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz elektrických bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

Viac informácií nájdete TU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0073&from=SK