Vyrovnávacie clo na bionaftu z Argentíny

13.04.2019 21:04

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/244 z 11. februára 2019, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2019).

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2019/245 z 11. februára 2019, ktorým sa prijímajú ponuky záväzkov v nadväznosti na uloženie konečných vyrovnávacích ciel na dovoz bionafty s pôvodom v Argentíne (Ú. v. EÚ L 40, 12.2.2019).