Výnimky z pravidiel v GSP

13.11.2012 09:33

EÚ prijala rozhodnutia o udelení výnimiek z pravidiel pôvodu pri Guatemale a Salvadore pri vývoze produktov rybolovu.