Výnimky z DPH - BE,SI,LT,PT

18.02.2013 06:50

Rada EÚ povolila vydaním Vykonávacích rozhodnutí Rady 22.1.2013 Belgickému kráľovstvu, Slovinskejk republike, Lotyšsku a Portugalsku zaviesť resp. predĺžiť osobitné opatrenia odchyľujúce sa od článkov 285, 287, 193, 168 a 250 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty.