Výmena dát v oblasti daní

05.06.2016 15:48

Od dnes 5.6.2016 sa uplatňuje Smernica Rady (EÚ) 2016/881 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní. Kontrolné prgány v rámci Únie sledujú aktivity najmä nadnárodných skupín, zbierajú a vymieňajú si údaje v súlade s obsahom tejto smernice.