Všeobecný systém preferencií

16.05.2012 18:01

Obchodujete s krajinami, ktoré využívajú pri dovoze do EÚ autonómne preferenčné výhody a ocitajú sa medzi krajinami zaradenými do skupiny krajín najmenej rozvinutých alebo rozvojových? V takom prípade by ste mali vedieť viac o systéme GSP a jeho aplikovanív praxi. Euróspky parlament vydal pracovný materiál v ktorom hodnotí fungovanie systému, jeho využívanie a aplikáciu v praxi, ale najmä jeho dopady. Rozhodne ide o veľmi zaujímavé čítanie, ktoré Vám môže pomôcť získať potrebné informácie a použiť ich správne aj v praxi. Materiál je prístupný TU.