Víza pre Ukrajinu po novom

27.07.2012 09:48

ROZHODNUTIE RADY z 23. júla 2012 o podpise Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz, v mene Európskej únie, ktoré je účinné od 23.7.2012 zjednodušuje vydávanie víz pre Ukrajinu pri cestách do krajín EÚ, avšak táto dohoda sa netýka Spojeného kráľovstva Veľkej Birtánie a Severného Írska, ˇIrskej republiky a Dánskeho kráľovstva.