Uzatvorenie ECIP

15.11.2013 09:46

Európska komisia DG TAXUD oznámila ešte 5. novembra 2013 uzatvorenie európskeho colného informačného portálu (ECIP), ktoré potrevá do 31.12.2013.
Tento portál bol vytvorený Európskou komisiou spoločne s colnými správami členských krajín a súkromného sektora. Jeho cieľom bolo, aby širokej verejnosti boli dostupné informácie o bezpečnosti a bezpečnostné zmeny Colného kódexu Spoločenstva, dokumenty a postupy colných správ, ako dôležité postupy a informácie v štandardnom dovoze, vývoze a tranzite pri obchodovaní medzi EÚ a tretími krajinami.
Obsah portálu budú stále k dispozícii ako webový archív na internetovej stránke DG TAXUD. Časť obsahu bol prevedený na "colné" sekcie internetových stránok DG TAXUD.