UNITAS to vie?

14.08.2015 19:52

"Program UNITAS je programom zásadnej modernizácie systému výberu daní, cla a poistných odvodov s cieľom zvyšovania efektivity, vytvárania úspor (na strane verejných financií ako aj daňových i colných subjektov a platiteľov odvodov) a zvyšovania používateľského komfortu." 

Tak informuje Ministerstvo financií SR na stránke https://www.unitas.gov.sk/. O UNITASe sa ako skôr o politickom projekte dnes akosi veľmi nehovorí. Okrem toho sa pozabudlo aj na "aktualizáciu informácií" v súvislosti zlúčenia a namiesto liniek odkazov na Daňové riaditeľstvo SR a Colná správa SR, ktoré "aktuálne" stránka UNITAS prezentuje formou banerov by mal existovať ten skutočne aktuálny, aj napriek tomu, že nielen ja, ale aj tisícky iných chodíme na Colný úrad a na Daňový úrad, teda nie na Finančný úrad. Absentuje odkaz na "Finančná správa SR". Píše sa rok 2015 a web UNITAS túto skutočnosť efektívne ignoruje. Čím to je? Čím to je?  Ako dôkaz prikladáme aktuálny print screen z už vyššie uvedenej web stránky - TU, ak by to medzičasom niekto stihol opraviť.