Ukončenie zákazu na vývoz osobných ochranných prostriedkov

19.05.2020 07:09

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 117/2020 sa dňom 13.05. 2020 vypúšťa § 3 nariadenia vlády č. 77/2020, ktorý zakazoval vývoz životne dôležitých tovarov (OOP, dezinfekčné prostriedky a pľúcne ventilátory) mimo územia SR.

V platnosti naďalej zostáva vykonávacie Nariadenie komisie (EÚ) 2020/568 z 23.apríla 2020, ktorým sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje vydaním vývozného povolenia do tretích krajín a to do 25. mája 2020.

 

Kontakt na orgán vydávajúci licencie:


Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor výkonu obchodných opatrení
Mlynské Nivy 44/A
827 15 Bratislava
licencie@mhsr.sk
Tel.: 02/4854 2167, 02/4854 2175
Fax: 02/4342 3915