Účinnejšia kontrola vývozu zbraní

24.01.2018 06:59

Na účely presadzovania mieru a bezpečnosti a v súlade s európskou bezpečnostnou stratégiou sleduje Únia tieto ciele:
a) presadzovanie účinnej kontroly vývozu zbraní tretími krajinami v súlade so zásadami stanovenými v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP a v ATT a vo vhodných prípadoch usilovanie o komplementárnosť a synergiu s podpornými projektmi Únie v oblasti kontroly vývozu tovaru s dvojakým použitím;
b) podporovanie úsilia tretích krajín na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť v rámci obchodu s konvenčnými zbraňami a zmierňovať riziko odkláňania zbraní k neoprávneným používateľom.
Prikladáme kompletné znenie: ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/101 z 22. januára 2018 o presadzovaní účinnej kontroly vývozu zbraní