Turecko v STR od 1.1.2012

13.11.2012 09:27

Rozhodnutie Spoločného výboru EÚ-EZVO pre spoločný tranzoitný režim č. 4/2012 mení a dopĺňa Dohovor o STR a to najmä doplnením textov o turecké preklady pojmov a dohodnutých poznámok uvádzaných v dokladoch, ale najmä a tiež texty záručných listín pre spoločný tranzitný režim. Pozrite si viac v prílohách Rozhodnutia SV EÚ-EZVO 4/2012 TU.