Tropické drevo v colnom sadzobníku

09.12.2016 18:57

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/1821 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

Na strane 332 v druhej doplnkovej poznámke:

2. Na účely podpoložiek 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 i 4420 90 91 termín „tropické drevo“ znamená nasledujúce druhy tropického dreva: acajou d'Afrique, alan, azobé, balsa, tmavočervené meranti, dibétou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, svetločervené meranti, limba, mahagónovník (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, biele lauan, biele meranti, biele seraya a žlté meranti.“