Tranzit s RU po novom

11.11.2013 19:20

Federálna colná služba Ruskej federácie (FCS RF) informovala verejnosť prostredníctvom tlačovej správy 6.11.2013, že zavádza postupnú implementáciu nariadenia FCS RF zo 14.10.2013 No.01-11/45617 „O prijatí opatrení na zabezpečenie colného tranzitu tovarov“ a to nasledovne:

- Od 12.11.2013 sa uvedené nariadenie zavádza na území Centrálneho colného riaditeľstva vo vzťahu k tovarom dovážaným na územie Colnej únie;

- Od 19.11.2013 sa predmetné nariadenie zavádza na území Severozápadného colného riaditeľstva (Pozn. ZÚ: S výnimkou rusko–fínskej hranice).

FCS RF zároveň potvrdila, že 1.12.2013 ukončí proces vypovedania dohody medzi FCS RF a národným združením ASMAP o vydávaní TIR Carnetov čo znamená, že k 1.12.2013. na celom území RF vstúpi do platnosti nariadenie FCS RF z 14.10.2013 No.01-11/45617 „O prijatí opatrení na zabezpečenie colného tranzitu tovarov“ (osobitnom poistení tranzitných tovarov na území RF).

Podľa diplomatického zastúpenie SR v Moskve je najschodnejšou cestou zabezpečenie poistenia tovaru v FCS RF prostredníctvom certifikovaných spoločností (tzv. systém poručníctva cez spoločnosti:

ООО «Страховая компания Арсеналъ»,

ООО «Адал»,

ФГУП «Ростэк», https://www.rosteck.ru/nashi_uslugi/transit/tarif/, https://www.rostekbr.ru/14sept.php, https://www.rostekbr.ru/index.php

ООО «Таможенная карта», https://www.customscard.ru/,

ООО «Мультисервисные платежные системы» https://www.payhd.ru/multiservisnaya-platejnaya-sistema/o-kompanii.htm,

Tieto spoločnosti by mali v plnej miere zabezpečovať tieto služby na hraničných prechodoch.
Web stránky niektorých spoločnosti: