Vyrovnávacie clá v EÚ

06.07.2016 19:33

Únia zaviedla od 1.7.2016 pravidlá v súlade s Dohodou GATT na subvencované tovary, ktoré sú dovážané do Európskej únie  a spôsobujú ujmu domácim výrobcom. Tieto budú zaťažené vyrovnávacím clom v súlade so stanovenými pravidlami, viac nájdete priamo v znení dotknutého nariadenia. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.