STOP TIR do/z Ruska

29.11.2013 17:32

Ako sme už priebežne informovali Ruské federálne colné orgány vypovedli zmluvu s národným záručným združením a tým od 1.12.2013 nebude možné použiť karnet TIR pri medzinárodnej kamiónovej doprave do a z Ruskej federácie. Táto siutácia značne od nedele 1.decembra skomplikuje situáciu v medzinárodnej tovarovej výmene medzi členskými štátmi EÚ a RF.

V súčasnej situácií to vyznieva aj ako dozvuk napätia, ktoré vzniká v dôsledku ohrozenia geopolitických záujmov Ruska v regióne Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska, ktoré prejavili záujem o podpis asociačnej dohody s EÚ. Tieto kroky RF neprospejú vzájomným vzťahom, avšak sú vyvrcholením dlhodobo neriešenej schopnosti uhrádzať staré colné dlhy, ktoré pochádzali ešte z rokov 1999 a nasledujúcich. Je však smutné, že to má dosah na celý systém TIR a problém, ktorý pôvodne vznikol na národnej úrovni sa pretransformoval v medzinárodný. Ako sa situácia bude vyvíjať Vás budeme naďalej informovať.